Передплатний індекс видання – №61821. е-mail: zorya01@mail.ru, zorya01@ukr.net

Щодо оподаткування дивідендів, отриманих фізичною особою – резидентом у 2017 році від юридичної особи – нерезидента

ДПІ у Рахівському районі нагадує, що відповідно до п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Підпунктом 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Кодексу передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Дохід, отриманий з джерел за межами України, – це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи, зокрема, дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.

При цьому під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 Кодексу).

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 16і підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16і підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 16і підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Враховуючи викладене, у разі отримання у 2017 році платником податку – фізичною особою-резидентом іноземних доходів (дивідендів), їх сума підлягає оподаткуванню за ставкою податку на доходи фізичних осіб у розмірі 9 відс. та військовим збором – 1,5 відсотка.

За матеріалами ДПІ у Рахівському районі.

Традиційні четвергові відвідини відділення Приватбанку

IMG_0207

Стало доброю традицією відвідування школярами Рахівського відділення Приватбанку. Так, в останній день осені учасниками професіографічної екскурсії стали дев’ятикласники Рахівської ЗОШ№1 .
Впродовж заходу учням наголошено про можливість проходження онлайн-практики в Приватбанку.  Вона надає достатньо інформації, а наприкінці навчання є можливість отримати сертифікат.

Що таке онлайн-практика? Це дистанційна програма навчання студентів. Основна її перевага – доступність в будь-який час доби. До того ж для проходження достатньо комп’ютера з доступом до Інтернету. Програма онлайн практики в ПриватБанку ділиться на 2 основні частини: теорія і практика. Перша частина теорія розбита на 10 модулів. Друга частина програми полягає в самій практиці. Якщо говорити більш конкретно, то кожен студент зобов’язаний провести по 5 навчальних транзакцій для вивчення різних методів проведення операцій і платежів в сфері банківських послуг. Вона спрямована на поліпшення засвоєння теоретичної частини.

При проходженні практики студенти заробляють бали, які підсумовуються і в результаті виходить загальний результат за практику. Максимум можна набрати 100 балів. Результати, набрані студентами в ході проходження практики оцінюються на основі Болонської системи освіти.

ВДОСКОНАЛЕНО ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

ДПІ у Рахівському районі повідомляє, що з 21.11.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків» (далі – Наказ №822), згідно з яким втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 №779 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків».

Зазначеним нормативно-правовим актом вдосконалено процедуру реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) відповідно до норм статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України.

З метою створення комфортних умов для фізичних осіб – платників податків наказом № 822:

–  передбачено, що реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу відповідної заяви;

–   надана можливість громадянам України, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подати документи для реєстрації або внесення змін до Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу;

–  унормовані питання отримання фізичними особами відомостей з Державного реєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків засобами електронного зв’язку.

Також наказом №822 розроблено нові форми Облікової картки (Повідомлення/Заяв про внесення змін/ отримання відомостей) та інших документів, пов’язаних з реєстрацією та/або внесенням змін до Державного реєстру.

В частині внесення до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) наказом №822 визначені процедури та компетенція державних органів окремо щодо паспортів у формі книжечки та щодо паспортів у формі картки. Така інформація до паспортів у формі книжечки вноситься контролюючими органами, а до паспортів у формі картки – органами, що здійснюють оформлення паспортів відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

З текстом Наказу №822 можна ознайомитись скориставшись розділом  «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

За матеріалами ДПІ у Рахівському районі.

Щодо обміну електронними документами з контролюючими органами

ДПІ у Рахівському районі повідомляє, що з 15.11.2017 р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 року №557 (далі – наказ), яким затверджено Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, що визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу.

Якщо адресатом є контролюючий орган, після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка. Автоматизована перевірка здійснюється у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, в разі надходження електронного документа після закінчення операційного дня або за 1 годину до його закінчення.

Автоматизована перевірка електронного документа включає перевірку: правового статусу ЕЦП; обов’язковості та послідовності накладення на електронний документ ЕЦП підписувачів та електронної печатки (за наявності) у встановленому порядку; відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту); наявності обов’язкових реквізитів; перевірку наявності Заяви про приєднання до Договору; перевірку дії Договору.

Перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня. У першій квитанції повідомляється про результати автоматизованої перевірки. У разі негативних результатів автоматизованої перевірки у першій квитанції повідомляється про неприйняття електронного документа із зазначенням причин, у такому випадку друга квитанція не формується. Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом.

Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції формується друга квитанція. Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа.

У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Якщо автор надіслав до контролюючих органів кілька примірників цього електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору надійшла друга квитанція про прийняття.

За матеріалами ДПІ у Рахівському районі

ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ ПРИ НЕСВОЄЧАСНІЙ СПЛАТІ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

Відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску, регулює виключно Закон України від 08.07.2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон).

Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону).

Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунка. Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які не мають банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку (ч.5 та ч.7 ст.9 Закону).

В результаті сплати єдиного внеску на невідповідний рахунок виникає недоїмка. Відповідно до ст. 25 Закону, її суми стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно несплачених сум. На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої цим Законом, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

За матеріалами ДПІ у Рахівському районі 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОРЕНДИ НЕРУХОМОСТІ

ДПІ у Рахівському районі нагадує, що згідно з п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VІ (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку фізичної особи включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу.

Податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки, об’єктів нерухомості є орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу:

  • встановлена законодавством з питань оренди землі;
  • за повний чи неповний місяць оренди нерухомості.

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

Орендар, який є суб’єктом господарювання, при нарахуванні (виплаті) фізичній особі (орендодавцю) доходу у вигляді орендної плати повинен утримати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету (п.п. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) (п.п. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).

З відповідними роз’ясненнями можна ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

За матеріалами ДПІ у Рахівському районі.

У Рахові відбулися змагання зі спортивних бальних танців

DSC_0555

Минулої суботи, на сцені районного Будинку культури, відбулися традиційні Всеукраїнські змагання зі спортивно-бальних танців і хореографічний фестиваль «Кубок Рахова-2017». Проходила танцювальна подія за сприяння та підтримки народного депутата України Василя Петьовки, а організував захід суддя міжнародної категорії, керівник клубу «Фаворит» Валерій Рябчук.
Подібні змагання у місті відбуваються вдруге, та на відміну минулорічних танцювальних баталій цьогорічні виявилися масштабнішими. Їхніми учасниками стали 16-ть клубів з різних куточків країни. Весь день у три етапи здібності юних танцюристів оцінювали судді з Хмельницького, Рахова і Львова.
На початку хореографічної події всіх присутніх привітав міський голова Віктор Медвідь. Після цього організатори вручили подяки тим, хто допоміг влаштувати дійство. Як тільки урочиста частина завершилася, сцена просто «запалахкотіла» від різнобарвних костюмів та різновидів танцю. Змагались учасники сольно, дуетами і парами. Виконували граційний та пластичний вальс та танго, запальні румбу і ча-ча-ча, драйвовий джайв та квікстеп. Вправно виводили кожен рух, демонстрували до автоматизму відточені підтримки та па. Додавали кожному виступові краси ошатні костюми. З метеликами і у смокінгах красувалися хлопці, найрізноманітніші сукні й зачіски мали дівчата. Справжньою феєрією виявились постановки танцювальних колективів третьої частини змагань-фестивалю. Бо, окрім спортивно-бальних танців, виконання яких тривало впродовж двох попередніх частин, на заключному концерті колективи демонстрували постановки сучасних танків. Дивували глядачів гімнастичними номерами, емоційним контемпом та запальною циганочкою.
Загалом, протягом конкурсного дня подивитись було на що, а окрім подарованих рахів’янам чудових виступів танцівники ще й вибороли чимало відзнак – кубків, медалів та грамот від організаторів. З гарного боку показали себе і юні рахів’яни, виборовши 10-ть перших місць у різних категоріях, сім срібних медалей та дев’ять бронзових нагород. Серед кращих – Макарій Рябчук, Дарина Брехлічук, Вікторія Ганиш, Едіта Сабов, Ярослав Грегорчак, Ліна Закурена, Владислав Книш, Діана Тулик, Василь Волічак, Вікторія Шітів, Микола Думен, Тетяна Штогрин і Мартон Репарук. А з виконавців сольних номерів – Вікторія Сливка, Валентина Мажура, Уляна Обшитош, Оксана Годван, Аріадна Лепетчук та Марія Гайдош.
Андріана ЛЕЛЕ.

DSC_0074 DSC_0086 DSC_0117 DSC_0125

стратегію збереження та сталого використання букових лісів Європи

Гамор

12-16 жовтня Німецький університет сталого розвитку в м. Еберсвальде та Міжнародний центр економіки і менеджменту екосистем, за підтримки федерального агентства з охорони природи Німеччини (BfN), на кошти Федеральної республіки Німеччини, організували в міжнародній академії охорони природи на о. Вільм, міжнародний робочий семінар, на якому обговорили стратегію збереження та сталого використання букових лісів Європи. В заході взяли участь 33 експерти з тринадцяти країн Європи, серед яких – представники природоохоронних міністерств та відомств, науковці й громадські діячі з КБЗ, Карпатського Національного природного парку та представництва WWF в Україні.
Відкрили засідання робочого семінару професор німецького університету сталого розвитку П’єр Ібіш – координатор Міжнародного проекту «Мережа букових лісів Європи» (реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини) та Торстен Гардер – директор Міжнародної академії охорони природи Федерального агентства з охорони природи Німеччини. В аналітичних доповідях професора, доктора Ганнеса Кнаппа (Міжнародна асоціація «Європейська мережа букових лісів»), професора, доктора П’єра Ібіша, доктора Ганса Кірхмаєра (авст­рійський інститут екології «Е.С.О.»), Маркуса Вальдгерра (Міжнародний центр еконіки і менеджменту екосистем), проаналізовано стан вивчення та збереження букових лісів Європи та проблеми їхнього сталого використання.
Промовці підсумували роботи зі створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і дав­ні ліси Карпат та інших регі­онів Європи» й асоціації євро­пейської мережі букових лісів. Запропоновано для обговорення стратегію охорони та сталого використання букових лісів Європи, перспективні напрямки міжнародної коор­динації зусиль з їх вивчення, популяризації та збереження, організацію роботи нещодавно зареєстрованої в Німеччині Міжнародної асоціації «Єв­ропейська мережа букових лі­сів» тощо. Можливо буде нескромно, але професор Ганнес Кнапп відзначив, зокрема, особливу роль у цьому процесі Карпатського біосферного заповідника, а професор П’єр Ібіш назвав автора цих рядків батьком об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» і європейського процесу збереження букових лісів. «Без ініціативи та величезних зусиль професора Федора Гамора цього об’єкта та наших проектів взагалі, просто би не було», – заявив він.
Тому, виступаючи з допо­віддю, я щиро подякував колегам за високу оцінку скромної праці нашої природоохоронної установи. Далі привернув увагу до деяких критичних моментів в історії створення об’єкта спадщини, детально розповів про український досвід реалізації інтегрованого менеджмент-плану, розробку та прийняття іноваційних актів Президента й Уряду України щодо збереження букових пралісів Карпат, сталого розвитку населених пунктів в зоні їхнього розташування. Повідомив також про підсумки міжнародної конференції з нагоди включення букових пралісів Карпат до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини тощо, презентував власну книгу «Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат: історія та менеджмент», яку колеги запропонували перевидати англійською.
Загалом впродовж семі­нару заслухано і обговорено біля десятка доповідей, повідомлень та проектних пропозицій. Серед них – доповіді представника фонду «Дика Європа» щодо стратегії збереження лісів Європи, представника «Євро Натури» Матіаса Шікгофера – про масові вирубки букових пралісів в Румунії, Даніели Ашгенбреннер (університет сталого розвитку) – щодо підготовки проекту до Єропейської кліматичної ініціативи тощо. Мої пропозиції стосувалися: пошуку стабільних джерел фінансування для менеджменту об’єкта спадщини та європейської мережі букових лісів; створення для цієї мети трастового фонду; підготовки відповідних проектів до Фонду охорони всесвітньої культурної і природної спадщини; імплементації положень Конвенції про охорону всесвітньої культурної і при­р­одної спадщини до націо­­нальних законодавств урядами країн, які володіють частинами цього об’єкта спадщини (створення національних та регіональних центрів підготовки кадрів в галузі охорони, збереження й популяризації цього об’єкта й заохочення проведення тут наукових досліджень); розробки в рамках асоціації «Європейська мережа букових лісів» механізму реальної співпраці та обміну досвідом роботи між установами, що входять до неї тощо. З урахуванням цих пропозицій на семінарі ухвалено відповідну резолюцію.
Учасники зібрання здійсни­ли екскурсію до націона­ль­ного парку «Ясмунд», ознайоми­лися з роботою нещодавно відкритого візит-центру букових пралісів. Цікаво, що на реконструкцію старого приватного лісового будинку та облаштування в ньому візит-центру витрачено один мільйон євро за рахунок місцевого муніципалітету, приватної компанії та фонду дикої природи (WWF). А за три місяці з часу відкриття його відвідали уже дванадцять тисяч гостей. Додамо, що експозиції візит-центру розміщено всього на п’ятнадцяти квадратних метрах першого поверху реконструйованої будівлі. Решту приміщення займає кафе та кухня, на другому поверсі планується відкрити готель.
Професор Ганнес Кнап, який проводив екскурсію, зауважив, що піонером у створенні візит-центрів букових пралісів як об’єкта спадщини, є КБЗ, де в Малій Угольці кілька років тому уже створено унікальний інформаційний центр.
Завершальний семінар у рамках міжнародного проекту «Мережа букових лісів Європи» підсумував черговий етап створення та розширення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні букові ліси Карпат та інших регіонів Європи» і визначив основні напрямки діяльності Міжнародної асоціації «Європейська мережа букових лісів». Німеччина у цьому процесі відіграла надзвичайно важливу організаційну та фінансову роль.
Федір ГАМОР,
заступник директора Кар­пат­ського біосфер­но­го заповідника, доктор біологічних наук, професор.

У районі з’явився новий фестиваль – «Де бере початок Тиса»

22089316_1969721859917467_5480764183715884200_n

Минулої неділі у Чорній Тисі, місцевий орган самоврядування, за підтримки обласної й районної влад, народних депутатів України Олександра Шевченка і Василя Петьовки, а також місцевих підприємців, провели у рамках Дня села фестиваль «Де бере початок Тиса». Організатори продемонстрували, що в селі, багатому історією й талановитими людьми, не забувають і свято шанують минуле. Крім теплої зустрічі, тут переповідали легенди про одну з найдовших річок Закарпаття, яка бере початок у мальовничій місцевості між гірськими хребтами Свидовець та Горгани, на висоті 1265 метрів над рівнем моря, протікає через країни ЄС і впадає в Дунай, подбали про вшанування односельців, різножанрову концертну програму та виставку робіт місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва, частували загал смачними наїдками…

Святкування розпочалося освяченням пам’ятника воїнам-односельцям, які загинули у роки Другої світової війни та урочистою ходою від сільського будинку культури до майданчика місцевої ЗОШ, де й відбувалося основне дійство.
Вітаючи чорнотисянців, голова села І. Павлючок, керівники районної влади, нардеп О. Шевченко й помічник народного депутата України М. Штефко та інші гості бажали їм розквіту, міцного здоров’я та добробуту, наголосивши, що подібні свята дають громаді надію на краще життя, спонукають людей вірити в себе, власні можливості.
За сценарієм заходу, ведучою якого була Г. Жураковська, увагу приділили шанованим у населеному пункті людям, працівникам різних галузей. За особистий внесок у розвиток села вшанували їх не лише щирими словами, а й грамотами, подяками та подарунками.
Допоки гості їздили у Околи, до облаштованої як початок Тиси місцини, що стала досить популярним туристичним об’єктом, на території школи розпочалася концертна програма. Задушевні пісні, запальні мелодії й танці виконували та вигравали для багаточисельної аудиторії: учасники фольклорного народного аматорського колективу «Шовкова косиця», вокального ансамблю «Цвіт калини», танцювальних колективів «Маленькі гуцулики», «Чарівні дзві­ночки», «Вишиваночка», «Гуцулятко», «Мереживо» (керівник В. Теміцька), солісток вокального гуртка СБК (керівник О. Жигора), учнів Чорнотисянської ЗОШ (керівники М. Кравчук, В.Гринюк, Г.Жовнярук), місцевого гурту «Сучасна тайстра», дитячого фольклорного колективу Ясінянської ДШМ (керівник О. Гутелюк), аматорського оркестру гуцульських народних інструментів з Квасів (керівник Ю. Кокіщук), вокального ансамблю СБК з Кости­лівки (керівник В. Ковач), гурту «Едельвейс» з Лазищини (керівник І.Спасюк), соліста народного аматорського гурту «Край» І. Мисинчука. А під вечір ритмічними піснями та мелодіями радувала загал заслужена артистка України Н. Карпа.
Від музики, вітань, довго витало селом відчуття радості й святкового настрою. А учасники заходу щиро дякували організаторам та спонсорам за теплу атмосферу, висловлюючи сподівання, що перший фестиваль «Де бере початок Тиса» стане щорічним.
(Вл. інф.).

22050323_1969721789917474_595895960100552464_n 22089082_1969723836583936_3173749413808953405_n 22089311_1969724986583821_5856363072477099557_n 22140764_1969722076584112_1009297803398165038_n

Ох і талантів назбирав у Рахові Іван ПОПОВИЧ!!!

DSC_0022 DSC_0030 DSC_0047 DSC_0055DSC_0066