Передплатний індекс видання – №61821. е-mail: zorya01@mail.ru, zorya01@ukr.net

ЗВЕРНЕННЯ Рахівської районної ради щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров’я, збільшення медичної субвенції з Державного бюджету на 2017 рік

Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України

Головна мета цього рішення – привернення уваги органів влади та суспільства до проблем оплати праці медичних працівників і підвищення престижу професії лікаря, звернення до Уряду та Парламенту з метою негайних дій!

Наразі оплата праці переважної частини працівників галузей бюджетної сфери, в т. ч. сфери охорони здоров’я, здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі – ЄТС). Формування схеми посадових окладів працівників здійснюється на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС та відповідних тарифних коефіцієнтів за тарифними розрядами ЄТС. Віднесення посад (професій) працівників до відповідного тарифного розряду ЄТС здійснюється на основі таких критеріїв: професійно-кваліфікаційного рівня посади (професії) та складності, відповідальності виконуваної роботи. При віднесенні посад (професій) працівників різних бюджетних галузей (охорони здоров’я, освіти, культури та інших) до відповідних тарифних розрядів ЄТС застосовані єдині підходи до кваліфікації працівників та складності виконуваних робіт.
Незважаючи на те, що з 1 січня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн, посадові оклади працівників бюджетної сфери, включаючи медичних працівників, розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1600 грн.).
Законом України «Про оплату праці» встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.).
Так, виходячи зі змісту вищезазначених нормативно-правових актів, некваліфіковані працівники (прибиральники, сторожі, двірники тощо) та висококваліфікований персонал (лікарі, медичні сестри, фельдшери тощо) отримуватимуть з урахуванням доплат і надбавок практично однакову заробітну плату. Саме тому, питання оплати праці медичних працівників є актуальним та потребує комплексного вирішення таких проблем:
1. Незабезпеченість бюджетними коштами фонду оплати праці закладів охорони здоров’я, що унеможливлює підвищення заробітної плати та її диференціації згідно єдиної тарифної сітки.
2. «Зрівнялівка» в оплаті праці працівників медичної галузі. Сьогодні молодший медичний персонал та лікарі мають практично однакову зарплату. Лікар-інтерн має таку ж саму зарплату, як і прибиральниця, доки не заробить собі три роки стажу. Також мінімальну зарплату має й медична сестра  –  випускниця медичного коледжу.
У зв’язку з недостатнім рівнем фінансування, керівники медичних закладів не в змозі реалізувати на практиці рекомендації Кабінету Міністрів України щодо недопущення «зрівнялівки» в оплаті праці шляхом встановлення спеціалістам та фахівцям галузі доплат, надбавок, премій, що викликає обурення та невдоволення знецінюванням їх праці.
3. Економія бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я на виплату заробітної плати, зокрема шляхом скорочення чисельності (штату) працівників, переведення працівників на роботу на умовах неповного робочого часу (0,25, 0,5, 0,75 ставки), систематичне (масове) надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, скасування доплат та надбавок без фактичної зміни істотних умов праці тощо.
Отже, для забезпечення справедливої та гідної заробітної плати ми, депутати Рахівської районної ради, звертаємось до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з вимогою:
1. Внести зміни до додатку 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 щодо встановлення більш високих тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери – працівників сфери охорони здоров’я;
2. Провести розрахунки фактичної потреби бюджетного фінансування для забезпечення у повному обсязі фонду заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я, підготувати, внести на розгляд та підтримати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік» в частині збільшення медичної субвенції».
Депутати Рахівської районної ради VII скликання.
Звернення прийнято на дев’ятій сесії районної ради VII скликання 16 березня 2017 року.

ЗВЕРНЕННЯ Рахівської районної ради щодо умов проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Державному агентству лісових ресурсів України

Ми, депутати Рахівської районної ради, стурбовані ситуацією, що склалася в лісозаготівельній та деревообробній галузі району.

У Рахівську районну державну адміністрацію та Рахівську ра­йонну раду надходять багато звернень від лісозаготівельників і деревообробників району, в яких висловлюються нарікання щодо умов проведення аукціонів з продажу необробленої деревини Закарпатською універсальною товарно-сировинною біржею, яка керується Законом України «Про товарну біржу» N 1957-XII від 10.12.1991 р. із змінами, Господарським кодексом України (глава 30 особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності – §4 Біржова торгівля), наказом Державного комітету лісового господарства № 42 від 19.02.2007 р. (далі – Наказ) та «Регламентом про організацію та проведення загальних аукціонних торгів з продажу ресурсу необробленої деревини першого, другого, третього та четвертого кварталів 2017 року» Закарпатської універсальної товарно – сировинної біржі (далі – Регламент).
Згідно п. 2.13 Наказу та п. 2.10 Регламенту, до аукціону мають право бути допущеними заявники, які не зобов’язані пред’являти:
дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
висновок експертизи наявного обладнання та устаткування відповідним центром при відповідному територіальному органі по охороні праці;
довідку, яка засвідчує право власності на виробничий об’єкт;
характеристику підприємства та перспективи розвитку (перелік обладнання, виробничі площі, кількість працюючих, потужність, рівень заробітної плати, створення нових робочих місць).
З метою захисту підприємців району, які працюють в лісозаго­тівельній та деревопереробній галузях, просимо внести відповідні зміни до п. 2.13 Наказу і п. 2.10 Регламенту, зробивши вищезазначені документи обов’язковими для участі в аукціонах необробленої деревини.
Вважаємо недоцільним допускати до аукціонів замовників, які мають укладені угоди про оренду обладнання та виробничих потужностей із суб’єктами підприємницької діяльності, що вже мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки з тієї причини, що ці угоди здебільшого носять фіктивний характер, а це сприяє перепродажу деревини по спекулятивним цінам.
Пропонуємо встановити квоту не менше 70% від лісосічного фонду Рахівського району для першочергового отримання деревини підприємцями району по прямих договорах в залежності від кількості найманих працівників і сплати податків.
Просимо Вас прислухатися до професійної лісової спільноти та громадськості району та запровадити запропоновані нами зміни у стислі терміни, найближчим часом.
Депутати Рахівської районної ради VII скликання.
Звернення прийнято на дев’ятій сесії районної ради VII скликання 16 березня 2017 року.

ЗВЕРНЕННЯ Рахівської райради щодо зменшення ставки оподаткування чистого прибутку державних підприємств лісової галузі, які здійснюють господарську діяльність у гірських населених пунктах

Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України

Ми, депутати Рахівської районної ради, стурбовані ситуацією, що склалася в лісозаготівельній та деревообробній галузі району.
Державні лісогосподарські підприємства району є головними бюджетоутворюючими підприємствами та забезпечують роботою біля тисячі працівників. Всі три лісгоспи району знаходяться у державній власності.
У 2016 році фінансово-економічний стан підприємств суттєво погіршився.
Протягом 2011 – 2015 років лісгоспи району згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р. № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» сплачували з чистого прибутку 15 %, що надавало можливість утримувати існуючу лісову інфраструктуру району в належному стані та розбудовувати її, надавати допомогу сільським, селищним та міській радам у разі надзвичайних ситуацій (паводки, зсуви, снігові лавини, селі), поновлювати власні основні виробничі засоби.
З 2015 року ставка оподаткування чистого прибутку підприємств становить 75 % (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1156 «Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»).
У зв’язку з вищенаведеним, просимо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1156 «Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» у частині зменшення ставки оподаткування чистого прибутку державних підприємств лісової галузі, які здійснюють господарську діяльність у гірських населених пунктах до 15 відсотків.
Просимо прислухатися до професійної лісової спільноти та громадськості району та запровадити запропоновані нами зміни.
Депутати Рахівської районної ради VII скликання.
Звернення прийнято на дев’ятій сесії районної ради VII скликання 16 березня 2017 року.

 

ЗВЕРНЕННЯ Рахівської районної ради щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. №756

Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Державному агентству лісових ресурсів України

Ми, депутати Рахівської районної ради, стурбовані ситуацією, що склалася в лісозаготівельній та деревообробній галузях району. Питання їхньої ефективної роботи є надважливим для економіки району, адже лісогосподарські та деревообробні підприємства району є головними бюджетоутворюючими підприємствами та забезпечують роботою понад дві тисячі працівників у районі, а це, за даними Головного управління статистики у Закарпатській області, – 25 відсотків від середньооблікової кількості працівників у Рахівському районі (за січень – грудень 2016 р. вона становила 7918 осіб).

У зв’язку з цим, та враховуючи численні звернення лісокорис­тувачів та деревопереробників району, органів місцевого самоврядування, громадських спілок та асоціацій деревообробників до Рахівської райдержадміністрації та Рахівської районної ради, просимо:
провести зміни до пункту 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. №756, яким внесено необґрунтовані зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. №555 і від 12.05.2007р. №724 «Про санітарні правила в лісах України»:
п. 27 суцільні санітарні рубки проводяться шляхом вирубування сухостійних, відмираючих і дуже ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,1; (попередня редакція – нижче 0,4).
Суцільні санітарні рубки у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,1 практично неможливе без ушкодження кореневої системи лісу. Наслідки передбачувані: розповсюдження кореневої губки, подальше всихання лісу.
Зазначені зміни вплинули і на те, що кількість деревини, від­веденої в рубку, скоротилася практично на 50%. І це не тільки деревина для переробки на наших виробничих площах, це так само і дрова для населення та установ і організацій в негазифікованому районі, де опалення йде виключно дровами, дефіцит яких ми відчуємо вже в поточному році.
Необхідно також враховувати і той факт, що постраждають бюджети населених пунктів району, адже надходження від проведення суцільних санітарних рубок 100-відсотково спрямовуються до місцевих бюджетів.
Майже 80 відсотків жителів району проживають у гірських населених пунктах і для своїх потреб не можуть доставляти ліс з верхніх складів лісгоспів, тому необхідно внести зміни до Лісового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007 р. «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» та передбачити дрібний відпуск деревини для населення з лісів, які розташовані біля їхніх осель.
Крім того, відповідно до скорочення наявної сировинної бази для деревообробки, залишається проблемним питання зайнятості населення, що становить понад дві тисячі осіб. Тобто, як раніше, вже неможливо утримувати колишню кількість працівників в деревообробній та лісозаготівельній галузях, а про створення нових робочих місць, вже нема і мови.
З цієї причини просимо повернути дозвіл на проведення суцільних санітарних рубок у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,4.
Просимо Вас прислухатися до професійної лісової спільноти та громадськості району та запровадити запропоновані нами зміни у стислі терміни, найближчим часом.
Депутати Рахівської районної ради VII скликання.
Звернення прийнято на дев’ятій сесії районної ради VII скликання 16 березня 2017 року.

Засудили торгівлю з окупованими територіями

Анонсовані питання порядку денного дев’ятнадцятої сесії районної ради прогнозувала жваву дискусію під час їхнього розгляду на пленарному засіданні. Сподівання справдилися, й сесія, яку передбачалося провести за кілька годин, тривала чотири і, за рішенням народних обранців, – без перерви.
Насамперед, заступник голови райради Іван Копич ознайомив присутніх з відповідями на попередні звернення районного самоврядного органу, які стосувалися продовження мораторію на вивіз кругляка та створення госпітальних округів.
Далі розглянули питання у відповідності до черговості. Там, де було все детально вивчено під час роботи постійних комісій, обходилося без обговорення. Дискусія розгорнулася після виступу начальника управління економічного розвитку РДА Дмитра Рущака, котрий проаналізував стан використання лісових ресурсів. Тема болюча, позаяк зі зміною Санітарних правил, зменшено обсяги санітарних рубок, що напряму впливає на надходження податків до місцевих бюджетів. Не менш актуальним залишається й забезпечення наших лісокористувачів сировиною, яка реалізовується через аукціони. Нічим економічно необґрунтоване зростання цін, мовчазне потурання головних гравців – лісгоспів, призводить до появи на ринку багатьох лісокористувачів із-за меж району, а це негативно впливає на рівень зайнятості населення, наповнення бюджетів усіх рівнів. Натомість, як зауважив голова районної ради Василь Дан, у першу чергу маємо дбати про місцевого товаровиробника. Щоб упорядкувати відносини між лісгоспами, лісокористувачами і громадою, на пропозицію Миколи Беркели, необхідно затвердити відповідний Меморандум, в якому слід відобразити всі спірні моменти, затвердивши законодавчо врегульовані правила гри. Адже, звинуваченням одних чи інших, проблему не вирішити. Також народні обранці обговорили й питання забезпечення населення паливними дровами, яке з кожним роком стає відчутним, незважаючи на те, що Рахівщина оточена лісами.
Заступник головного лікаря райлікарні Юрій Матічин коротко охарактеризував труднощі, які переживає медична галузь району і котрі заважають наданню якісних послуг.
Чотири звернення схвалили депутати до вищих органів влади, в одному із яких підтримали блокаду торгівлі з окупованими територіями Луганської та Доне­цької областей. В інших йдеться, про: перегляд лімітів на використання електроенергії у гірських населених пунктах та на вуличне освітлення; збільшення заробітної плати для медиків; ситуацію, яка склалася у лісовій галузі району (текст звернень буде оприлюднено у наступному номері газети).
Насамкінець, більшістю голосів призначили головним­ ліка­рем Рахівського центру перви­н­ної медико-санітарної допомоги­ Ірину Княгницьку.
Керував роботою пленарно­го засідання сесії, у роботі якої­ також взяли участь голови­ райдержадміністрації та само­врядних органів населених пу­нктів, очільник районної ради Василь Дан.
Михайло ЮРАЩУК.

Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Рахівської районної ради, ви­слов­люємо підтримку ініціативам ветеранів-учас­ників бойових дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях.
Усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне населення на сході України від початку окупації частини нашої території Російською Федерацією. Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі повинні чітко врегульовано надходити до наших людей на Донбасі. Україна, як держава, повинна подбати про те, щоб у мирного населення було найнеобхідніше: продукти харчування, медикаменти, енергопостачання.
Але сьогодні очевидно те, що через корупційні схеми фейкові «республіки», контрольовані Кремлем, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів, зокрема і боєприпаси, якими вони ведуть вогонь по наших військах. На територію України з непідконтрольних областей через канали контрабанди потрапляє зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція (йдеться про алкоголь, тютюнові вироби, медикаменти, тощо).
Крім того, через лінію розмежування в Укра­їну постачаються нафтопродукти, вугілля, які реалізовуються, в результаті чого терористи та їхні симпатики-олігархи наповнюють свої кишені.
Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’я­зана Російською Федерацією проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, внаслідок яких бойовики відправляють на під­контрольні Україні території свої товари, повинні бути перекриті. Тому вважаємо торговельну блокаду ефективним способом впливу на бойовиків і їхніх російських кураторів.
У той же час, нас насторожує інформація, поширена у ЗМІ, про переслідування з боку української влади ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали свої акції, спрямовані на боротьбу з контрабандою.
Зважаючи на викладене, Рахівська районна рада вимагає:
– на законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення контролю за переміщенням осіб через тимчасово окуповану територію України;
– провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України;
– встановити мораторій на ввезення вантажів (товарів) на тимчасово окуповану територію Укра­їни та вивезення вантажів (товарів) з неї, за винятком гуманітарних вантажів (товарів), які ввозяться на тимчасово окуповану територію України під контролем спеціально делегованих представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі або за участю Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;
– припинити переслідування ветеранів добровольчих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях.
Ми, депутати Рахівської районної ради, пред­ставляємо інтереси громади району, з якої було м­обілізовано сотні людей на боротьбу з агресором. Нав’язаний Росією збройний конфлікт на сході України майже щоденно забирає життя захисників України. Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою державу, а для інших – цинічний бізнес.
Нинішня ситуація вимагає негайного втручання та рішучих, ефективних дій влади. Ми, депутати Рахівської районної ради, наполягаємо: органи державної влади зобов’язані докласти усіх зусиль, аби якомога швидше припинити торговельно-економічні відносити із ворогом. Українці – сильний народ і заслуговують на сильну владу, яка спроможна їх захистити.
Депутати Рахівської районної ради VII скликання.
Звернення прийнято на дев’ятій сесії районної ради VII скликання 16 березня 2017 р.

Вулицю Івана Доробана перейменували на Струмкову

На п’ятнадцятій сесіїя сьомого скликання депутати Рахівської міськради перейменували вулицю Івана Доробана з будинку №11 до її закінчення на вулицю Струмкова.  Виконавчому комітету міської ради доручено укласти договори на виготовлення табличок на в’їздах до вулиці, яка перейменована.

У Рахові збільшуються тарифи на водопостачання і водовідведення

У відповідності до рішення №264 сесії Рахівської міської ради від 17 лютого 2017 року, з 1 квітня у райцентрі встановлено такі тарифи на послуги водопостачання:

– для населення – 10,54 грн./ м3 ;
– для бюджетних установ – 11,53 грн./ м3;
– для інших споживачів – 15,05 грн./ м3 .
на водовідведення:
– для населення – 8,71 грн./ м3;
– для бюджетних установ – 9,54 грн./ м3;
– для інших споживачів – 12,43 грн./ м3.

Заступник прокурора області Олександр Василенко 14 березня проведе особистий прийом громадян на Тячівщині

14 березн, з 11-ої до 13-ої год., за місцем розташування Тячівської місцевої прокуратури (Тячів, вул. Незалежності, 27) заступник прокурора області Василенко О.Ю. здійснюватиме особистий прийом громадян району.

Громадяни, які бажають звернутись на особистий прийом, можуть записатись у канцелярії місцевої прокуратури або за телефонами (03134) 3-27-85, 3-26-10.

Особам, які мають намір попасти на особистий прийом, необхідно мати при собі належним чином оформлене письмове звернення.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Відбулася координаційна нарада правоохоронців Тячівщини та Рахівщини щодо протидії злочинності

28 лютого під головуванням керівника Тячівської місцевої прокуратури Степана Жовніра проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів Тячівського та Рахівського районів, на якій йшлося про стан протидії злочинності за 2016-ий рік.

У її роботі взяли участь: в. о. начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області Іван Косей, керівники Тячівського, Дубівського та Рахівського підрозділів поліції, міжрайвідділу управління захисту економіки, Тячівського міжрайвідділу служби безпеки, відділів прикордонної служби «Тячів», «Солотвино», «Великий Бичків», «Ділове» та «Богдан» Мукачівського прикордонного загону, ДПІ у Тячівському та Рахівському районах. До участі у нараді також були запрошені голови районних судів, керівники райдержадміністрацій, районних та міських рад.

З доповіддю про стан законності та криміногенної ситуації в регіоні, ефективність запобігання й протидії злочинності і корупції, наявні на окремих напрямах недоліки і прорахунки правоохоронців виступив перший заступник керівника Тячівської місцевої прокуратури Віктор Кузан.

Обговорено питання захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища, земельних і лісових ресурсів, законності використання бюджетних коштів, протидії незаконному обігу підакцизних товарів та наркотичних засобів, профілактики окремих категорій кримінальних правопорушень.

За наслідками зібрання схвалено спільні узгоджені заходи щодо активізації та підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів регіону по боротьбі зі злочинністю, окремими її формами, насамперед, з корупцією і на визначених сьогоденням пріоритетних напрямках.

Підбиваючи підсумки наради, керівник місцевої прокуратури зазначив, що лише завдяки спільному поєднанню зусиль і повноважень правоохоронних органів, органів влади, місцевого самоврядування та підтримки громадськості краю можливо комплексно й ефективно протидіяти злочинності і корупції, а також звести до мінімуму її прояви та негативний вплив на різні сфери суспільного життя.

Степан Жовнір,

керівник місцевої прокуратури, молодший радник юстиції.

Майже п’ять тисяч закарпатців скористалися «теплими» кредитами

Уряд цьогоріч продовжив популярну програму та вдосконалив порядок надання відшкодування за нею. У цьому році, як і раніше, закарпатці зможуть отримати державну безповоротну фінансову допомогу на впровадження енергоефективних заходів. 20% – на придбання «негазових» котлів, 35% – для утеплення індивідуального житла та 40% – для ОСББ. Якщо до складу ОСББ входять отримувачі субсидій, фінансова допомога сягає 70%.
Також внесено зміни до порядку використання коштів, передбачених у Держбюджеті для здійснення заходів цієї програми. Крім того, до переліку банків, уповноважених на видачу так званих «теплих кредитів» включено і ПАТ КБ «ПриватБанк». Відтак, у людей більше свободи вибору щодо банку, місця розташування його філії, оптимальних умов кредитування тощо. Підключення ще однієї фінансової установи посилює і конкуренцію у банківському секторі. Це дасть змогу здешевити вартість кредитів для домогосподарств та ОСББ та залучити більшу кількість учасників. Для реалізації цієї програми у державному бюджеті на 2017 рік вже передбачено 400 млн. гривень.
Нагадаємо, що населення та ОСББ, які беруть участь у програмі, отримують безповоротну фінансову допомогу на проведення енергоефективних заходів: утеплення будинків, встановлення вузлів обліку води та тепла, радіаторів опалення з терморегулятором, заміна вікон на енергоефективні, модернізація освітлення тощо.
Як повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури ОДА Е. Маляр, за час дії програми, мешканцям області видано «теплих кредитів» на суму понад 102 млн. грн. Зокрема, на встановлення «негазових» котлів – 772 кредити на суму 14 мільйонів гривень, на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів – 4062 кредити на суму 87,7 млн. грн. та ОСББ – 12 кредитів на суму 928 тисяч гривень.
Прес-служба ОДА.