Передплатний індекс видання – №61821. е-mail: zorya01@mail.ru, zorya01@ukr.net

Соціальні послуги, які пропонує служба зайнятості особам з інвалідністю, зокрема учасникам АТО

Повернення учасників АТО, осіб з інвалідністю до трудової діяльності – найкращий показник результативності комплексу реабілітаційних засобів, спрямованих на їхню успішну інтеграцію в суспільство. У комплексній системі зазначених засобів професійна реабілітація згаданих категорій громадян та повернення їх до продуктивної праці є одними із найважливіших у роботі служби зайнятості. Адже, з одного боку, це дає їм можливість бути матеріально незалежними, з іншого – сприяє самоствердженню. Тож питання забезпечення гарантій реалізації права громадян на працю, у тому числі й тих, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, на сьогодні залишається актуальним.
Передусім, особи з інвалідністю, які бажають працювати, мають такі ж права на отримання соціальних послуг, як і всі інші шукачі роботи. Для отримання клієнтами з інвалідністю цих послуг створено відповідні умови. Для зручності центр зайнятості облаштований пандусом, кнопкою виклику працівника по роботі з даною категорією осіб. Крім цього, у центрі зайнятості є спеціально обладнане робоче місце для обслуговування зазначеної категорії осіб, де особисті консультанти з числа досвідчених працівників не лише допомагають визначити оптимальні шляхи працевлаштування, а й надають психологічну підтримку таким клієнтам.
Звісно, їм забезпечено безперешкодний доступ до сучасних інформаційних ресурсів (татч-скрині з інформацією про попит на робочу силу, Інтернет-сайти з пошуку роботи тощо), інших джерел інформації, якими володіє служба зайнятості.
Не менш важливим є надання психологічної підтримки даним клієнтам, допомога їм у набутті навичок адаптивної поведінки в складних соціально-психологічних ситуаціях та вміння використовувати власні приховані ресурси.
всебічно сприяє залученню цих громадян до сфери соціально-трудових відносин шляхом надання їм широкого спектру соціальних послуг.
Це, насамперед, підбір роботи з урахуванням індивідуальних можливостей, програм реабілітації; професійна орієнтація; професійне навчання та перенавчання; залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Також служба зайнятості сприяє таким безробітним у започаткуванні власної справи, надаючи охочим організаційну, правову та фінансову підтримку. Їм пропонуються інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням; участь у різноманітних спеціалізованих, профконсультаційних, інших заходах, що сприяють прискоренню працевлаштування.
Таким чином, вибір послуг у кожному конкретному випадку залежить від цілей звернення особи до центру зайнятості та її бажання отримати ту чи іншу послугу.

Профінформаційний захід для учнів Білинської школи

IMG_0747

Триває Всеукраїнська інформаційна кампанія “Живи і працюй в Україні”. Так, відбувся профінформаційний груповий захід для одинадцятикласників Білинської загальноосвітньої школи. Мета заходу – популяризація робітничих професій, затребуваних на ринку праці Рахівщини.

Впродовж заходу продемостровано відеоролики профорієнтаційного спрямування. Школярі поінформовані про: можливості проходження психодіагностичного тестування в автоматизованій  системі АРМ “ПрофКонсультант” та за міжнародною тестовою методикою “Magellano Університет”; умови реєстрації попереднього запису на консультації з вибору професії та з питань професійної орієнтації через сервіс “Електронна черга”. Учні  ознайомилися з переліком професій, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, а також відвідали сектори центру зайнятості.

Щодо обміну електронними документами з контролюючими органами

ДПІ у Рахівському районі повідомляє, що з 15.11.2017 р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 року №557 (далі – наказ), яким затверджено Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, що визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу.

Якщо адресатом є контролюючий орган, після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка. Автоматизована перевірка здійснюється у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, в разі надходження електронного документа після закінчення операційного дня або за 1 годину до його закінчення.

Автоматизована перевірка електронного документа включає перевірку: правового статусу ЕЦП; обов’язковості та послідовності накладення на електронний документ ЕЦП підписувачів та електронної печатки (за наявності) у встановленому порядку; відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту); наявності обов’язкових реквізитів; перевірку наявності Заяви про приєднання до Договору; перевірку дії Договору.

Перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня. У першій квитанції повідомляється про результати автоматизованої перевірки. У разі негативних результатів автоматизованої перевірки у першій квитанції повідомляється про неприйняття електронного документа із зазначенням причин, у такому випадку друга квитанція не формується. Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом.

Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції формується друга квитанція. Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа.

У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Якщо автор надіслав до контролюючих органів кілька примірників цього електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору надійшла друга квитанція про прийняття.

За матеріалами ДПІ у Рахівському районі