Передплатний індекс видання – №61821. е-mail: zorya01@mail.ru, zorya01@ukr.net

Соціальні послуги, які пропонує служба зайнятості особам з інвалідністю, зокрема учасникам АТО

Повернення учасників АТО, осіб з інвалідністю до трудової діяльності – найкращий показник результативності комплексу реабілітаційних засобів, спрямованих на їхню успішну інтеграцію в суспільство. У комплексній системі зазначених засобів професійна реабілітація згаданих категорій громадян та повернення їх до продуктивної праці є одними із найважливіших у роботі служби зайнятості. Адже, з одного боку, це дає їм можливість бути матеріально незалежними, з іншого – сприяє самоствердженню. Тож питання забезпечення гарантій реалізації права громадян на працю, у тому числі й тих, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, на сьогодні залишається актуальним.
Передусім, особи з інвалідністю, які бажають працювати, мають такі ж права на отримання соціальних послуг, як і всі інші шукачі роботи. Для отримання клієнтами з інвалідністю цих послуг створено відповідні умови. Для зручності центр зайнятості облаштований пандусом, кнопкою виклику працівника по роботі з даною категорією осіб. Крім цього, у центрі зайнятості є спеціально обладнане робоче місце для обслуговування зазначеної категорії осіб, де особисті консультанти з числа досвідчених працівників не лише допомагають визначити оптимальні шляхи працевлаштування, а й надають психологічну підтримку таким клієнтам.
Звісно, їм забезпечено безперешкодний доступ до сучасних інформаційних ресурсів (татч-скрині з інформацією про попит на робочу силу, Інтернет-сайти з пошуку роботи тощо), інших джерел інформації, якими володіє служба зайнятості.
Не менш важливим є надання психологічної підтримки даним клієнтам, допомога їм у набутті навичок адаптивної поведінки в складних соціально-психологічних ситуаціях та вміння використовувати власні приховані ресурси.
всебічно сприяє залученню цих громадян до сфери соціально-трудових відносин шляхом надання їм широкого спектру соціальних послуг.
Це, насамперед, підбір роботи з урахуванням індивідуальних можливостей, програм реабілітації; професійна орієнтація; професійне навчання та перенавчання; залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Також служба зайнятості сприяє таким безробітним у започаткуванні власної справи, надаючи охочим організаційну, правову та фінансову підтримку. Їм пропонуються інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням; участь у різноманітних спеціалізованих, профконсультаційних, інших заходах, що сприяють прискоренню працевлаштування.
Таким чином, вибір послуг у кожному конкретному випадку залежить від цілей звернення особи до центру зайнятості та її бажання отримати ту чи іншу послугу.