Передплатний індекс видання – №61821. е-mail: zorya01@mail.ru, zorya01@ukr.net

Науковий щорічник КБЗ та Інституту екології Карпат НАН України включено до міжнародного реєстру періодичних ЗМІ

Природа

У червні Міжнародний центр періодичних видань включив до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації науковий збірник «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України» та надав йому числовий код міжнародної ідентифікації ISSN 2521 – 1730 (PRINT) і штрих-код.
ISSN (International Standard Serial Number) – Міжнародний стандартний номер періодичного видання. Його присвоює Між­народний центр періодичних видань, що знаходиться в Парижі.
Міжнародний центр ISSN – міжурядова установа, керована статутами, які є об’єктом угоди між ЮНЕСКО і Францією – країною-організатором Між­народного центру. При ре­єстрації видання вноситься до міжнародного реєстру даних. Штрих-код символіки EAN-13 виготовляється на основі ISSN та призначений для ідентифікації саме серіального видання.
Щоб серіальне видання України було представлено в наукометричній, інформаційно-пошуковій, реферативно-бібліо­графічній системі Scopus,воно має не лише містити якіс­ну наукову інформацію, а й від­повідати чітким вимогам та кри­теріям відбору, зокрема мати номер ISSN.
Нагадаю, що мета науко­вого збірника – розповсюдження інформації про результати природничих наукових досліджень у Карпатському регіоні, інформування наукових кіл про актуальні питання вивчення біотичного й ландшафтного різноманіття, охорони природи та використання природних ресурсів, сталого розвитку Карпатського регіону та ведення заповідної справи. Співзасновники видання – Карпатський біосферний заповідник та Інститут екології Карпат Національної академії наук України. Видання наукового щорічника сприяє об’єднанню науковців різних напрямів у спра­ві дослідження природи Карпат. А необхідність цього є чималою, адже для Карпатського регіону властиві ще значні запаси природних ресурсів та унікальна в Україні й світі біота, зокрема, тут знаходиться українська частина (як єдиний природний об’єкт України) українсько-словацько-німецького об’єкта Все­світньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», близько 150 видів тварин та 225 видів рослин, що включені до Червоної книги України, а ще десятки – включені до Міжнародної Червоної книги, Європейських червоних списків, охороняються Бернською конвенцією тощо.
Федір Гамор,
головний редактор збір­ника, доктор біо­логіч­них наук, професор, заслужений природоохоронець України,
Богдана Москалюк,
відповідальний секретар збірника, кандидат біологічних наук.