Передплатний індекс видання – №61821. е-mail: zorya01@mail.ru, zorya01@ukr.net

Медики б’ють на сполох: замість реформ – зменшення асигнувань

Кінець минулого року ознаменувався проведенням у медичних закладах області, в т. ч. району, загальних зборів членів профспілки з метою ознайомлення з новаціями, які очікують галузь в 2016-му році. Мова, начебто, мала йти про реформи. Насправді ж прийняті рішення, зокрема кілька постанов Кабміну, спрямовані на жорстку економію бюджетних коштів за рахунок скорочення штату, ліжкового фонду та скасування доплат і обмеження надбавок для медичних працівників.
Про все це присутнім на загальних зборах членів профспілкової організації ра­йонної лікарні розповів голова профорганізації Михайло Влад. Збори схвалили звернення до органів виконавчої і представницької гілок влади району і області із закликом-вимогою не допустити зменшення витрат на фінансування охорони здоров’я, закриття установ і закладів, скорочення робочих місць, звільнення працівників, надання їм примусових безоплатних відпусток, переведення на неповний робочий тиждень/день. Звертають медпрацівники увагу і на виділення додаткових коштів на придбання обладнання, лікарських засобів, харчування хворих, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій, пов­ноцінне грошове забезпечен­ня вторинного рівня надання медичної допомоги. В місцевих бюджетах слід запланува­ти кошти на 100-відсоткову та своєчасну оплату праці пра­цівників закладів та установ охорони здоров’я з урахуванням запланованих у 2016 році під­вищень заробітної плати.
Загалом, впровадження нових форм фінансування закладів охорони здоров’я необхідно проводити тільки після ретельної і виваженої оптимізації мережі, погодженої з місцевими громадами.